Energideklaration


Energideklaration - skräddarsydda lösningar


Energideklaration ska upprättas för merparten av alla fastigheter var tionde år, den skapar en överblick för fastighetens uppvärmningskostnader och energiförbrukning. Anlita oss för din energideklaration.

Kontakta oss

Tydliga svar med en energideklaration

Ett annat starkt argument till varför en energideklaration bör upprättas är att den också ger tydliga besked om vilka åtgärder som kan skapa en bättre ekonomisk situation. Hur mycket betalar du, företaget, er BRF eller du som fastighetsägare för uppvärmning och energi - och hur mycket kan ni spara genom olika åtgärder? 

Väljer ni oss för en energideklaration så ges ni tydliga svar på alla dessa frågor. Låter detta intressant? Fyll i formuläret här på sidan så återkopplar vi snart som möjligt för ett första möte. Välkommen till Desorbera! 

Varför en energideklaration? 

Planerar du att sälja din bostad så är det enligt lag så att du måste genomföra en energideklaration. Samma sak om du planerar att hyra ut densamma: en energideklaration ska alltid finnas. 

Äger du en bostadsrätt som ska säljas så ligger ansvaret på att en energideklaration finns hos din BRF - och du som fastighetsägare har givetvis samma ansvar om du ska hyra ut en lägenhet i din fastighet. Kort sagt: det är något som alltid, och enligt lag, ska finnas. 

Desorbera Energideklaration certifieringssystem
Energideklaration Desorbera

En energideklaration ska utföras av en expert 

Viktigt är att en energideklaration alltid utförs av en certifierad energiexpert som har en oberoende ställning till dig som beställare. Vi är ett företag som har alla certifieringar som krävs och samtliga i vårt team av energiexperter har lång erfarenhet och kunskap inom området. 

Vi arbetar effektivt och vi arbetar alltid med ett mål om att beställaren ska få exakt den information som krävs för att kunna göra nödvändiga förändringar i framtiden - eller för att en köpare ska ha tillräckligt med fakta för att göra en trygg bostadsaffär. 

En energideklaration gäller i 10 år 

En energideklaration har en giltighetstid på 10 år. Om du exempelvis ska sälja ditt hus och har bott där i 8 år så gäller alltså fortfarande samma energideklaration som upprättades i samband med att du köpte huset. 

Men, det kan även vara så att du genomfört en massa förbättrande åtgärder och då är det också en rekommendation att du anlitar oss för att genomföra en ny deklaration. Det kan vara skillnaden mellan ett väldigt högt slutpris och ett lägre sådant. 

En energideklaration ger dig nya möjligheter 

Att det finns krav på att man ska upprätta en energideklaration gör att många ryggar tillbaka. Att tvingas betala för en tjänst som man känner att man kanske inte har ett behov av - det innebär en onödig utgift. 

Sant är att en energideklaration kostar pengar att beställa, men lika sant är också att det kan handla om den bästa investeringen du som fastighetsägare gör. En energideklaration ger dig dels svart på vitt kring de faktiska kostnaderna du betalar för uppvärmning och energi - och det blir ofta en riktig ögonöppnare - och dels så innebär det också konkreta förslag på åtgärder.

 Idag finns det extremt många möjligheter att skapa energisnåla bostäder och fastigheter. Med ny teknik och med exempelvis bättre isolering så kan man skapa energieffektiva lösningar som leder till betydligt lägre kostnader i framtiden. Det handlar om en rejäl investering - som dessutom också bidrar till att man tar steget mot en bättre miljö och en bättre värld. En energideklaration blir ofta den knuff man behöver för att skapa nödvändiga förändringar.

Varför är en energideklaration något positivt? 

Det finns några tydliga fördelar med att anlita oss för en energideklaration och vi tänkte här nedan rada upp några av dessa - enligt följande: 

 • Möjlighet att jämföra. En energideklaration ger en spekulant på en villa eller en lägenhet - eller ett fritidshus - en möjlighet att jämföra de faktiska kostnaderna för att bo i bostaden. Det gör att man slipper chansa och att man därmed också, på ett annat sätt, kan se om man betalar rätt pris. 
 • Främjar energieffektivitet. En energideklaration ökar medvetenheten och kunskapen om både förbrukning av energi - och hur den används. Detta innebär värdefulla kunskaper som ofta leder till att man arbetar aktivt både för att spara pengar och för att förbättra miljön. 
 • Sparar pengar. Väljer du oss för en energideklaration så får du svart på vitt kring hur pass energieffektiv en byggnad, villa eller fastighet är - men även viktiga förslag på åtgärder att implementera i framtiden. Vi identifierar problem och presenterar lösningar. Allt detta gör att du sparar pengar. 
 • Värdeökning. Har du en energieffektiv bostad och kan verifiera detta genom en energideklaration så har du också en bostad som ökar i värde. Vid en försäljning så kan deklarationen vara avgörande för en budgivning och ett högre slutpris. 
 • Bra för miljön. En energideklaration gör att man ofta tar aktiva beslut i att minska användningen av energi - eller att investera i mer effektiva lösningar. Oavsett vilket så innebär det ett steg mot en bättre miljö och klimat. 

Vad innehåller en energideklaration? 

Vi har lång vana av att skapa energideklarationer och kan hjälpa allt från husägare, BRF:er, företag och fastighetsägare med att ta fram sådana. Många frågar om vad en energideklaration ska innehålla och vi tänkte här gå igenom detta - enligt följande: 

 • Uppgifter om den uppvärmda arean 
 • Uppgifter om värmesystem 
 • Energiprestanda 
 • Energianvändning för uppvärmning, för komfortkyla, för tappvarmvatten och för byggnadens fastighets-el. 
 • Om en radonmätning är genomförd eller inte - och, om så är fallet, de faktiska värdena. 
 • Om en OVK-kontroll är genomförd. 
 • Det krav på energianvändning som skulle gälla vid uppförande av en byggnad av samma slag.
 • Namn på den oberoende energiexpert som upprättat energideklarationen
 • En sammanfattning av innehållet
 • Åtgärdsförslag 
Experter på energideklarationer
Kontakta oss