Desorbera - Fukt, Miljö och Ventilation


Utredare inom fukt, miljö och ventilation. Med 20 års erfarenhet inom utredning av byggnadsskador och inomhusmiljöproblem kan Desorbera Byggnadsfysik AB ombesörja konsulttjänster inom hela verksamhetsområdet byggnadsfysik och ventilation.

Kontakta oss

Byggnadsskador

Erfarna Skadeutredare / Byggdoktorer

 • Mikrobiella skador
 • Emissioner
 • Avvikande lukter
 • Inomhusmiljöproblem
 • Luftläckage
 • Läcksökning
 • Skadehantering / uttorkning

Miljö

Inventering och utredning

 • Materialinventering
 • Återbruk
 • Farligt Avfall
 • Radonutredningar
 • Förorenade Byggnader
 • Stöd vid Miljöcertifieringar

Ventilation

Friskare byggnader

 • OVK-Besiktning
 • Utredning
 • Montage
 • Injustering
 • Rengöring

Om Desorbera

Med expertis inom områdena fukt, miljö och ventilation behärskar Desorbera Byggnadsfysik AB de flesta delar av byggnadsfysikens värld. Vi har mångårig erfarenhet av inomhusmiljöutredningar, radonutredningar, fuktutredningar, ventilation, energideklarationer och underhållsplaner.

Inom ny- om- och tillbyggnationer hanterar vi frågor såsom fuktsakkunnig-uppdrag, fukt- och materialinventeringar, stöd vid miljöcertifieringar, nyinstallation av ventilation med mera.

Våra konsulter är Diplomerade Byggdoktorer, Diplomerade Fuktsakkunniga, Certifierade Sakkunnig funktionskontrollant nivå Riks K, Certifierade Radonsakkunniga och Certifierade energiexperter med bakgrund inom skadeutredning, besiktning och tekniska byggnadsspecialister.

Desorbera byggnadsfysik följer Sewsiaqs, Byggdoktorernas och Radonföreningens diagnostikmetodik, vilket ofta krävs i uppdrag till följd av förelägganden samt förväntas i tvistesammanhang.

Samtliga av Desorbera Byggnadsfysiks utredningar syftar till att inte bara konstatera förekomst av problem och/eller föreslå åtgärder. Centralt är alltid att kunna visa på ett orsakssamband och knyta skademekanism till den faktiska skadan eller upplevda problematiken.

Desorbera Byggnadsfysik AB har i ett tidigt skede identifierat behovet ett tydligt kvalitets- miljö och arbetsmiljöarbete och har en hög ambitionsnivå avseende struktur och efterlevnad. Pedagogik, tillgänglighet och kommunikation, personligt bemötande och hög kompetensnivå är ledord inom verksamheten.

Ett starkt värdegrundsarbete och en strukturerad avvikelsehantering är avgörande för att säkerställa kvaliteten i vår verksamhet, men även i leverans av våra tjänster. Vi välkomnar därför all form av kritik, klagomål och/eller utvecklingsförslag via vårt kontaktformulär. All sådan kommunikation besvaras inom 24 timmar.

Desorbera Byggnadsfysik AB har en styrka i bred erfarenhet av alla sorters uppdragsgivare – privatpersoner, fastighetsförvaltare, bostadsrättsföreningar, byggnadsentreprenörer, projektledare med mera. Ett brett kundsegment kräver flexibilitet, olika sorters pedagogik och olika nivåer av tillgänglighet. Vi är trygga med att vi kan uppfylla dessa kriterier i samtliga fall. Många av våra uppdrag grundar sig en eller flera personers upplevelser. Dessa upplevelser kan inte alltid kopplas till en faktisk problematik, men bör aldrig avfärdas inför en utredning. Vår erfarenhet har gett en lyhördhet och ett bestämt förhållningssätt att en persons upplevelse alltid ska respekteras och beaktas i en utredning.

Alla har kanske inte rätt i sak. Men alla har rätt till sin upplevelse.

Desorbera presentation
Välkommen till Desorbera Byggnadsfysik
Kontakta oss